featured_image_1_blog_2_BIM.jpg
Blog/Bouw Informatie Modellering (BIM): van papier naar digitaal
Reading time 4 min

Bouw Informatie Modellering (BIM): van papier naar digitaal


Een klant tonen hoe zijn gebouw eruit zal zien is altijd een belangrijk onderdeel geweest van het werk van een architect. Binnen deze context is Bouw Informatie Modellering (BIM) de logische volgende stap in de lange geschiedenis van visualisatie. Daarnaast speelt deze technologie een belangrijke rol voor standaardisatie, dat zich steeds verder ontwikkelt en oorspronkelijk voortkomt uit een streven naar het creëren van veiligere gebouwen.

De geschiedenis van visualisatie en standaardisatie van gebouwen
De visualisatie van gebouwen is geen moderne uitvinding; de geschiedenis gaat zelfs heel ver terug. De eerste tekeningen en schetsen dateren uit de 5de eeuw in China en de Romeinse tijd in Europa. Vanaf de 15e eeuw, een belangrijke mijlpaal, werden ze op brede schaal toegepast. In 1666 verwoestte de Grote Brand van Londen een groot deel van de stad, waar op dat moment zo'n half miljoen mensen woonden. Een van de oorzaken waardoor de brand zo vernietigend om zich heen kon grijpen, was de ongecontroleerde manier waarop de stad was gegroeid: als iemand ergens genoeg ruimte zag, werd er een huis neergezet, of er werd gewoon een extra verdieping op een bestaand gebouw gezet. Hoewel het verboden was, waren veel huizen destijds opgetrokken van goedkope bouwmaterialen, zoals hout, stro en riet.

Een van de gevolgen van deze ramp was een beweging om voortaan normen voor gebouwen te stellen. De eerste bouwvoorschriften werden op papier gezet om deze normen te documenteren en om een soortgelijke catastrofe in de toekomst te voorkomen. Met de voortschrijdende technologie ontwikkelden deze normen steeds verder. De eerstvolgende echt grote verandering in dit proces werd mogelijk gemaakt door de opkomst van computers in de jaren zeventig van de vorig eeuw.

Eerste stappen in digitalisering: CADD en CAD
Toen computers hun intrede deden in de werkomgeving, begon een nieuw tijdperk voor de visualisatie van gebouwen. De volgende grote stap in de evolutie was Computer Aided Design (and Drafting), oftewel CAD en CADD. In plaats van elke tekening met de hand te moeten maken, waar veel tijd in ging zitten, waren architecten en ontwerpers nu in staat om veel sneller te werken dan voorheen en wijzigingen veel gemakkelijker door te voeren.

Met de digitale tekeningen ontwikkelde zich ook de hoeveelheid informatie. Steeds meer informatie werd aan de feitelijke tekening toegevoegd, en er werden verschillende systemen ontwikkeld voor het classificeren van de delen van het gebouw. In plaats van productinformatie aan te leveren in een gedrukte catalogus, begonnen fabrikanten deze informatie aan te bieden op CD-ROM en later ook online.

Hoewel deze digitale manier van werken veel dingen eenvoudiger maakte, was er nog altijd één belangrijk nadeel: elke partij hield vast aan zijn eigen methode om de eigen informatie op te slaan. De fabrikanten ontwikkelden productinformatie, de ontwerpers en architecten bewerkten die en aannemers stelden het model opnieuw samen op basis van hun eigen indeling.

Industry 4.0: digitalisering in de bouwsector
Beschikken over informatie in een digitale vorm was dus de eerste belangrijke stap. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat een digitale workflow niet automatisch meer efficiency betekent. De digitale, maar afzonderlijke manier van werken was inefficiënt en leidde tot fouten. Daarom zijn in de sector de afgelopen jaren pogingen ondernomen om alle informatie voor een project op één plek te verzamelen, om zo één enkele bron te creëren die altijd en overal toegankelijk is voor iedereen die betrokken is bij een project.

De moderne digitale technologie is uitermate geschikt om deze trend te ondersteunen. Cloudoplossingen, apps en andere specifieke programma's dekken de softwarematige kant, terwijl laptops, tablets en smartphones de benodigde hardware leveren. Veel sectoren maken al in hoge mate gebruik van digitalisering voor al hun processen, met meer efficiency en meer productiviteit als resultaat. De bouwsector heeft dat punt nog niet bereikt – in tegenstelling tot andere sectoren zoals de auto-industrie.

Bouw Informatie Modellering (BIM) zou hiervoor de oplossing kunnen zijn. Het basisprincipe van BIM is het creëren van een keten van processen waarbinnen alle betrokken partijen informatie delen, zodat iedereen up-to-date blijft en op elk moment toegang heeft tot relevante, correcte en de meest recente informatie. Door BIM te integreren in een bouwproject is het mogelijk geplande termijnen te halen en binnen het gestelde budget te blijven. Verder kan met BIM het risico op fouten worden verlaagd, en kan een centrale bron worden gecreëerd die de basis vormt voor alle beslissingen omtrent de bouw - van de ontwerpfase en planning, tot het bouwen en onderhouden van het object.

Als u meer wilt weten over de impact van BIM in de bouwsector, de rol van betrokken partijen en de bijdrage ervan aan efficiëntere bouwprocessen, lees dan onze whitepaper over BIM.BIM
BIM