second_image_2_blog_2_BIM.jpg
Blog/CAD en BIM: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?
Reading time 3 min

CAD en BIM: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?


Tegenwoordig zijn CAD en BIM vaak onderling uitwisselbaar en worden ze naast elkaar gebruikt, afhankelijk van de fase in het bouwproces en de behoefte van de gebruikers op dat moment. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen CAD en BIM op basis van hun definities, overeenkomsten en verschillen. Dat is precies wat we met dit artikel willen doen.

Wat is CAD?
CAD is een afkorting voor “Computer Aided Design”. Dit is het proces van het tekenen van een gebouwontwerp in 2D en 3D met behulp van specifieke CAD-software. Voorbeelden van zulke softwareoplossingen zijn SketchUp en AutoCAD.

CAD wordt gebruikt voor ontwerpideeën, visualisaties, constructietekeningen en simulaties. Designers en architecten gebruiken CAD om hun ideeën aan hun klanten te presenteren. Doordat er een realistische impressie wordt gecreëerd, is het voor klanten duidelijker wat de architect voor ogen heeft en zien ze direct hoe het gebouw eruit zal komen te zien.

CAD is ook erg nuttig als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het ontwerp.
Doordat de architect of designer de wijzigingen nu direct in de software kan doorvoeren in plaats van ze met de hand te tekenen, levert dit een mooie tijdsbesparing op.

Wat is BIM?
BIM staat voor ‘Bouw Informatie Modellering’. BIM is een proces waarbij digitale weergaven van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw worden gegenereerd en beheerd. Een gebouw wordt ontworpen door intelligente objecten in een 3D-omgeving te plaatsen.
Strikt gesproken is BIM geen proces maar een keten van processen voor het beheren van de informatie over producten tijdens een bouwproject. Om BIM optimaal te benutten bij een bouwproject, moet alle informatie dus in bestanden met een gemeenschappelijk formaat staan.

Een BIM-model is een gedeelde kennisbron voor informatie over een gebouw. Het omvat alle relevante informatie voor elke fase van het bouwproces. In een BIM-model vind je bijvoorbeeld informatie over de gebruikte grondstoffen, de specificaties van deze grondstoffen en zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het gebruik van deze grondstoffen.

Zo vormt het BIM-model de centrale database voor een gebouw. Alle relevante informatie voor elke fase van het bouwproces wordt hierin verzameld — van de eerste ontwerpen via de bouwfase tot aan het onderhoud.

BIM heeft dus een grote impact op de manier waarop de stakeholders in het bouwproces zullen samenwerken. De implementatie van BIM zal het gedrag van de betrokkenen en de dynamiek in de toeleveringsketen in de bouw volledig veranderen. BIM maakt de weg vrij voor nieuwe, meer efficiëntere en op samenwerking gerichte werkwijzen.

CAD en BIM: twee ontwikkelingsfasen
CAD en BIM horen bij elkaar: het zijn in feite twee fasen in de ontwikkeling van het digitale bouwproces. Zonder CAD zou BIM niet mogelijk zijn geweest.  Maar in tegenstelling tot CAD bestaat BIM uit vier hoofdelementen:

1. BIM maakt gebruik van 3D-modellen om consistente en gecoördineerde plannings-, ontwerp-, bouw- en gebruiksgegevens vast te leggen, te onderzoeken en te behouden.
2. BIM biedt meer inzicht in de kosten (en het budget), de planning en de bouwkundige haalbaarheid van een project.
3. Met BIM kunnen alle betrokkenen bij het project dezelfde consistente en actuele gegevens gebruiken en delen, of het nu op kantoor, op locatie bij de klant of op de bouwplaats is.
4. BIM maakt het mogelijk om snel te reageren op eventuele veranderingen in het proces. Het creëert een workflow die veel slimmer en sneller is en minder kans op fouten biedt.

Door een BIM-model te gebruiken, creëer je een efficiënte, coöperatieve manier van werken voor iedereen die in enige fase bij de levenscyclus van het gebouw is betrokken.

Wil je meer weten over BIM? Lees dan onze whitepaper. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de voordelen van BIM voor jou als architect of designer bij jouw specifieke onderdeel van het bouwproces. Daarnaast wordt uitgelegd hoe BIM de samenwerking bevordert en geeft de whitepaper meer inzicht in de ontwikkeling van BIM en de context. Tot slot vind je hierin informatie over hoe Mosa als fabrikant BIM gebruikt om zijn dienstverlening te verbeteren. 

BIM
BIM