Blog%205%20featured%20image.jpg
Blog/Communicatie van BIM-gegevens: een belangrijke succesfactor
Reading time 2 min

Communicatie van BIM-gegevens: een belangrijke succesfactor


Architecten, aannemers en eigenaars van gebouwen kunnen profiteren van de integratie van Bouw Informatie Modellering (BIM) in hun bouwproces. Ze kunnen dit echter alleen doen als ze BIM-gegevens op succesvolle wijze kunnen communiceren. Wat is daarvoor nodig? Dit artikel gaat in op de behoeften van stakeholders en de mogelijkheden voor communicatie.

De behoefte aan het uitwisselen van informatie
Door BIM te integreren in het bouwproces hebben alle stakeholders direct toegang tot alle relevante informatie die ze nodig hebben. BIM betekent dat al deze informatie in één centraal model wordt geïntegreerd. De communicatie binnen het model vindt plaats door middel van bestanden die moeten worden uitgewisseld tussen de verschillende stakeholders.

Dit klinkt misschien eenvoudig, maar er komen bij nadere beschouwing twee duidelijke risico's naar voren. Ten eerste hebben de verschillende stakeholders verschillende taken en doelen, waardoor ze ook verschillende behoeften hebben waaraan moet worden voldaan. Ten tweede gebruiken de verschillende stakeholders mogelijk verschillende tools en software. Vooral voor grotere organisaties is het geen optie om deze bestaande programma's en tools te vervangen.

Typen BIM-gegevens: invoer- en uitvoergegevens
In het BIM-model zijn twee verschillende typen gegevens vereist: invoergegevens en uitvoergegevens.

Invoergegevens zijn nodig in de ontwerpfase. Ze zijn gekoppeld aan producten en componenten die in het gebouw worden gebruikt. Deze gegevens moeten parameters, afbeeldingen en specificaties bevatten. Architecten en ontwerpers kunnen deze informatie toevoegen aan hun model. Dit kan worden gedaan door middel van generieke bestanden of native softwarebestanden.

Uitvoergegevens zijn nodig na de ontwerpfase. Architecten en ontwerpers moeten uitvoergegevens van het BIM-model creëren voor de bouw- en gebruiksfase. Net als bij invoergegevens kan dit ook worden gedaan in softwarespecifieke bestanden. Maar er bestaat een waardevol alternatief hiervoor: open uitvoergegevensbestanden zoals IFC. IFC staat voor Industry Foundation Classes, een open en neutraal gegevensformat voor de uitwisseling van BIM-gegevens. Deze standaard kan door verschillende partners in de bouwketen met verschillende software worden gebruikt.

IFC-bestanden als ondersteuning voor de filosofie achter BIM
Door het gebruik van IFC-bestanden in het BIM-model kan iedere stakeholder zijn model laten zien als referentie. Opties voor modellering zijn echter uitgeschakeld en een correcte gegevensoverdracht vereist een goede coördinatie van het hele team dat hierbij betrokken is.

Dit is een cruciale factor voor de succesvolle implementatie en communicatie van BIM-gegevens. Met andere woorden: het idee achter BIM is dat één gemeenschappelijk model de essentie van het gebouwontwerp en bouwproces vormt. Als communicatie op deze manier werkt, kunnen de verschillende stakeholders voldoen aan hun verschillende behoeften en kunnen ze hun verschillende tools gebruiken in een bouwproces op basis van BIM.

Als u meer te weten wilt komen over communicatie in het BIM-model en de voordelen voor alle stakeholders die BIM integreren, vindt u meer informatie in de BIM-whitepaper. 

BIM
BIM