circularity-building-industry.jpg
Blog/Cradle to Cradle – slechts een keurmerk?
Reading time 3 min

Cradle to Cradle – slechts een keurmerk?

295, 625 en 8000 – waar staan deze getallen voor? Ze zijn op een bepaalde manier Cradle to Cradle (C2C): 295 bedrijven, 625 certificaten en 8000 producten van meubels tot kleding en van cosmetica tot bouwmaterialen volgen de Cradle to Cradle principes.

Samen hebben zij één doel: een bloeiende economie waarin veilige materialen op een intelligente manier worden (her)gebruikt, en waarin de productie een positief effect heeft op mens en milieu. Dit is beslist een ambitieus doel en er is veel voor nodig om het te bereiken. Maar de erkenning voor Cradle to Cradle is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid.

Cradle to Cradle is in feite een keurmerk dat een product op meerdere kenmerken beoordeelt en tot doel heeft een positief en duurzaam ontwikkelingsbeleid te stimuleren.

Het verhaal van Cradle to Cradle

De eerste certificering van een C2C-product gebeurde al in 2005 en in 2010 werd het “Cradle to Cradle Products Innovation Institute” opgericht. Deze organisatie is tot stand gekomen om het idee van C2C te versterken, en om de hiervoor geldende normen te formuleren en ontwikkelen. Momenteel is de geldige norm versie 3.1 en staat de introductie van versie 4.0 gepland voor 2020. Deze nieuwe versie zal verregaande voorwaarden hanteren: niet-circulaire producten zullen in het algemeen buiten de boot vallen; milieurisico's, ook van de laatste fase van het productieproces, zullen worden meegenomen. Om aan de nieuwe norm te voldoen, moeten fabrikanten actief participeren in initiatieven voor circulariteit en bovendien hun (potentiële) samenwerkingspartners en leveranciers bij die activiteiten betrekken. De nieuwe norm let ook op de keus voor duurzame energie, het effect op het klimaat en de naleving van de normen voor de mensenrechten. Al met al zal de nieuwe versie een volgende stap zijn in de verdere ontwikkeling van C2C, en de activiteiten van fabrikanten op een hoger plan brengen.

Cradle to Cradle in de praktijk

In de praktijk bieden Cradle to Cradle-producten vele voordelen. Kijken we bijvoorbeeld naar C2C Silver gecertificeerde tegels, dan zien we dat deze verantwoord zijn geproduceerd onder eerlijke arbeidsomstandigheden. De fabrikant gebruikt energie uit hernieuwbare bronnen, let op het watergebruik en streeft naar een kleine CO2-voetafdruk. Zolang zij meegaan, bevorderen de tegels een gezond binnenklimaat en creëren comfort voor hun gebruikers. Na hun levensduur kunnen zij veilig worden gerecycled. De tegels zijn in heel hun kringloop een veilig materiaal voor mens en milieu. Dit wordt getoetst en bevestigd door het onafhankelijke Cradle to Cradle-keurmerk. Dankzij deze aspecten passen Cradle to Cradle-producten bij keurmerken voor ‘groen’ bouwen.

Mosa heeft een groot vertrouwen in deze benadering. Daarom spelen wij een actieve rol in de Cradle to Cradle-beweging en we zijn er trots op dat bijna onze gehele collectie tegels – als de eerste tegelfabrikant ter wereld – Cradle to Cradle Silver gecertificeerd is.

Wie meer te weten wil komen over Cradle to Cradle en zijn bijdrage aan circulariteit in de bouw: bekijk ons webinar Circulair Bouwen.

biogical-cycle.jpg
technical-cycle.jpg