Blog%208_%20foto%201Wijnhavenkwartier-Den-Haag-14%5B1%5D.jpg
Blog/De definitie van Cradle to Cradle-ontwerp en uitleg over de filosofie
Reading time 4 min

De definitie van Cradle to Cradle-ontwerp en uitleg over de filosofie


Fabrikanten van bouwmaterialen investeren steeds meer in het verkrijgen van materiaalcertificeringen voor hun producten, bijvoorbeeld Cradle to Cradle-certificeringen. Ze doen dit omdat architecten en aannemers eenvoudiger keurmerken voor duurzaam bouwen verkrijgen voor bouwprojecten als zij duurzame materialen gebruiken. Maar wat houdt 'Cradle to Cradle' eigenlijk in? In dit blog leggen we uit wat de filosofie achter Cradle to Cradle is en geven we voorbeelden van Cradle to Cradle-gecertificeerde producten.

Uitleg van de Cradle to Cradle-filosofie
Cradle to Cradle is ontwikkeld door prof. Michael Braungart (EPEA) en architect William McDonough (MBDC) en is uitgegroeid tot een algemeen bekend duurzaamheidsconcept. In 2011 werd het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) opgericht; dit instituut beheert de Cradle to Cradle-productnorm.

De definitie van het C2CPII luidt als volgt: "Cradle to Cradle-materialen worden toegepast met respect voor hun intrinsieke waarde en hun bruikbare levensduur in gerecyclede of zelfs geüpcyclede producten met een waarde en technologische geavanceerdheid die groter kunnen zijn dan die van de oorspronkelijke producten."

Net als in de natuur is er bij Cradle to Cradle-ontwerp geen afval, geen schaarste en geen beperking. Het is een ontwerpconcept dat is gebaseerd op onbeperkt hergebruik van grondstoffen ('waste is food'), het gebruik van duurzame energie en het stimuleren van diversiteit. Doelstelling is een nieuwe industriële revolutie te ontketenen die ervoor zorgt dat productie en vervaardiging een positieve invloed hebben op de maatschappij, de economie en onze planeet.

Omdat afgedankte materialen volledig worden hergebruikt, is er geen afval en is de Cradle to Cradle-aanpak uiterst duurzaam. Alle materialen die in producten met een Cradle to Cradle-certificering worden gebruikt, kunnen volledig worden gerecycled, in biologische of technische kringlopen.

Maar het hergebruik van materialen is slechts een van de kwaliteitscategorieën waarnaar wordt gekeken bij Cradle to Cradle-ontwerp van een product. In de woorden van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute: "Voor Cradle to Cradle wordt een product beoordeeld op vijf kwaliteitscategorieën":

1. Materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid voor mens en milieu)
2. Hergebruik van materialen
3. Hernieuwbare energie en CO2-management
4. Watergebruik in het productieproces
5. Sociale rechtvaardigheid

Uitleg over het Cradle to Cradle-certificeringssysteem
Het C2CPII heeft ook een certificeringssysteem waarbij het certificeringsniveau wordt vastgesteld op basis van scores. Een product krijgt een score voor elk van de vijf kwaliteitscategorieën. Op basis van deze scores wordt het certificeringsniveau vastgesteld. Het Cradle to Cradle-certificeringsprogramma telt vijf certificeringsniveaus, van het laagste naar het hoogste:

- Cradle to Cradle Basic-certificering
- Cradle to Cradle Bronze-certificering
- Cradle to Cradle Silver-certificering
- Cradle to Cradle Gold-certificering
- Cradle to Cradle Platinum-certificering

De laagste score bepaalt het uiteindelijke niveau van het product. Als een product in vier categorieën een platinum-certificering krijgt, maar een bronze-certificering in de laatste, krijgt het product dus het Bronze-certificeringsniveau als uiteindelijke Cradle to Cradle-niveau. Op deze manier worden fabrikanten van materialen gestimuleerd om te streven naar een hoge kwaliteit van het product op alle gebieden.

De website voor het officiële Cradle to Cradle-productprogramma biedt veel informatie over Cradle to Cradle-certificering. Het is de moeite waard om hierop rond te kijken als u meer wilt weten over de Cradle to Cradle-aanpak en het certificeringssysteem.

Voorbeelden en toepassingen van Cradle to Cradle-producten
Nu we de basisprincipes van het Cradle to Cradle-concept hebben we besproken, is het tijd voor een voorbeeld van een product met Cradle to Cradle-certificering – een Cradle to Cradle-tegel. De keramische tegels van Mosa zijn Cradle to Cradle Silver-gecertificeerd in overeenstemming met de nieuwe 3.1-norm, waarbij de vereisten voor de vijf kwaliteitscategorieën nog verder zijn uitgebreid en aangescherpt. Juist het gebruik van deze typen gecertificeerde materialen heeft een positieve invloed op de beoordeling van een gebouw door certificeringssystemen voor duurzaam bouwen. De architecten verdienen hiermee punten voor keurmerken voor duurzaam bouwen.

Voor het keurmerk voor duurzaam bouwen van de DGNB, een van de meest gezaghebbende en toonaangevende in Europa, worden Cradle to Cradle-tegels officieel erkend als gecertificeerde producten die bijdragen aan het verkrijgen van het keurmerk. De DGNB heeft zelfs een navigator waarin erkende fabrikanten van materialen met Cradle to Cradle-certificering zijn opgenomen. Een belangrijk voordeel van deze navigator is dat architecten, wanneer ze een erin opgenomen fabrikant selecteren, niet nog zelf een materiaalcertificaat hoeven te overleggen bij het aanvragen van een keurmerk voor duurzaam bouwen.

Wilt u meer informatie over het hoe en waarom van keurmerken voor duurzaam bouwen zoals dat van de DGNB? Lees dan onze nieuwe whitepaper over dit onderwerp. Hierin wordt gedetailleerd uitgelegd wat het concept inhoudt, hoe het acquisitieproces verloopt en waarom het voor bouwprojecten en architecten van belang is om keurmerken voor duurzaam bouwen te verkrijgen. Download uw gratis exemplaar hier.cta-NL-wp-greenlabels-NIEUW.jpg

 


 

DGNB
week%2047_foto%201_blog%207_R_16_Wijnhavenkwartier_NL_23.jpg