Week%203_foto_1_blog%2010_duurzaamheid_1176x800.jpg
Blog/De directe en indirecte impact van gecertificeerde duurzame bouwmaterialen
Reading time 3 min

De directe en indirecte impact van gecertificeerde duurzame bouwmaterialen


Zoals in een eerder blog al werd vermeld, draagt het gebruik van duurzame materialen aanzienlijk bij aan duurzame bouw. Fabrikanten van bouwmaterialen investeren daarom steeds meer in het verkrijgen van materiaalcertificeringen voor hun producten, bijvoorbeeld Cradle to Cradle-certificeringen. Gecertificeerde materialen kunnen op verschillende manieren aan groene bouw bijdragen, namelijk direct of indirect. In dit blog gaan we in op het verschil.

De directe impact van gecertificeerde duurzame bouwmaterialen op groene gebouw keurmerken
Een manier om betrokkenheid bij duurzaam bouwen te tonen, is het verkrijgen van een groene gebouw keurmerk. Gecertificeerde duurzame bouwmaterialen, zoals Cradle to Cradle-producten, zijn in sommige gevallen van directe invloed op het verkrijgen van een keurmerk. Zo kunt u met certificeringssystemen als de DGNB en LEED direct punten verdienen als u gecertificeerde bouwmaterialen gebruikt. Lees hierover meer in deze whitepaper.

Bij de selectie van materialen doen architecten er daarom goed aan om uit te zoeken welke duurzame kenmerken deze materialen hebben en of ze gecertificeerd zijn. Maar wat als gecertificeerde materialen niet direct bijdragen aan het verkrijgen van een keurmerk voor duurzaam bouwen? Zijn deze materialen minder belangrijk voor een certificeringssysteem dat geen punten toekent voor het gebruik van deze materialen? Gelukkig niet; sterker nog, het tegenovergestelde is het geval.

De indirecte impact van gecertificeerde duurzame bouwmaterialen op groene gebouw keurmerken
Het gebruik van gecertificeerde producten draagt ook op indirecte wijze bij aan het verkrijgen van een keurmerk voor duurzame bouw, namelijk als volgt: Materiaalfabrikanten moeten veel moeite doen om producten te ontwikkelen die geschikt worden bevonden voor certificering, bijvoorbeeld Cradle to Cradle-certificering. Deze inspanningen leiden tot productieprocessen die de invloed op het milieu tot een minimum beperken.

Het effect hiervan wordt gemeten in een levenscyclusanalyse (LCA), waarbij de negatieve impact van het product op het milieu wordt berekend. Denk hierbij aan de koolstofvoetafdruk, aantasting van de ozonlaag en drie of vier andere effecten.

We nemen de tegels van Mosa als voorbeeld. Wat is de koolstofvoetafdruk van: de kleiwinning, het transport van de grondstoffen naar de fabriek, de productie van de tegels, het transport naar de locatie van het project, het plaatsen van de tegels, het reinigen van de tegels tijdens gebruik en uiteindelijk de afbraak van de tegels?

De cijfers die uit een dergelijke analyse worden verkregen, worden opgenomen in een 'Milieuverklaring voor producten' (Environmental Product Declaration, EDP). Daarnaast worden deze cijfers vaak gebruikt in databases voor duurzame materialen, zoals de DGNB-navigator, de databases van de Zweedse organisaties BVB, Sundahus en Basta of de Nederlandse Nationale Milieudatabase.

Bij bouwmaterialen en hun bijdrage aan het verkrijgen van keurmerken voor duurzaam bouwen draait het om kosten. Namelijk de kosten als gevolg van het negatieve effect van producten op het milieu. Dit wordt in sommige systemen ook wel 'schaduwkosten' genoemd. Uit de gegenereerde cijfers blijkt dat deze schaduwkosten aanzienlijk lager zijn voor duurzame bouwmaterialen dan voor bouwmaterialen die niet duurzaam zijn.

Dus zelfs als het gebruik van gecertificeerde materialen bij sommige systemen, zoals BREEAM, niet direct punten oplevert voor een keurmerk voor duurzaam bouwen, draagt het indirect toch bij aan het verkrijgen van een keurmerk.

Hoe? Simpelweg, omdat ze gebruikt worden. Het feit dat er voor een gebouw een materiaal is gebruikt met een zo klein mogelijke impact op het milieu, is voldoende om bij te dragen aan de toekenning van een keurmerk voor duurzaam bouwen.

In de meeste gevallen kennen de certificeringssystemen echter wel direct punten toe voor een keurmerk als er gecertificeerde materialen zijn gebruikt. Als u meer wilt weten over keurmerken voor duurzaam bouwen, raden we u aan onze whitepaper over dit onderwerp te lezen.
Hierin vindt u informatie over het belang en de toepassingen van keurmerken voor duurzaam bouwen. Download de gratis whitepaper hier.cta-NL-wp-greenlabels-NIEUW.jpg

 


 

DGNB
Week%203_blog%2010%20foto%202%20Terra-XXL-566x400.jpg