Blog%206%20featured%20image.jpg
Blog/De rol van fabrikanten bij digitale modellering
Reading time 3 min

De rol van fabrikanten bij digitale modellering


Het succes van Bouw Informatie Modellering (BIM) hangt niet alleen af van technische zaken, maar ook van de bereidheid van iedere stakeholder om het proces te ondersteunen. In deze context spelen fabrikanten een cruciale rol. Het is hun verantwoordelijkheid om uitgebreide toegang tot productinformatie te geven en om de digitale workflow te ondersteunen. Hoe fabrikanten kunnen bijdragen aan het succes van BIM beschrijven we hier.

Verantwoordelijkheid voor gegevens en toegang tot gegevens
Voor fabrikanten betekent verantwoordelijkheid nemen voor hun gegevens en toegang geven tot deze gegevens een nieuwe focus op kwaliteit. Behalve op de kwaliteit van het daadwerkelijke product moeten ze zich nu ook concentreren op de kwaliteit van de digitale gegevens die ze verschaffen. Dit betekent onder andere dat gegevens beschikbaar moeten zijn in een formaat dat geschikt is voor de software van de klant en de werkomgeving voor ontwerp en bouwmanagement. In een tweede stap moet de fabrikant deze gegevens centraal beschikbaar maken op zijn website en/of portals zoals BIMobject of 3D Warehouse.

Maar als fabrikant gaat verantwoordelijkheid nemen voor digitalisering zelfs nog een stapje verder. Fabrikanten moeten niet alleen hun verantwoordelijkheid nemen voor gegevens, maar ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van BIM als geheel. Dit doen ze bijvoorbeeld door het ontwikkelen van hun eigen online tools die eenvoudig in BIM kunnen worden geïntegreerd.

De BIM-services van Mosa
Mosa is overtuigd van BIM als manier van werken. BIM helpt iedereen in de bouwsector om op efficiëntere wijze betere resultaten te behalen. Vanuit ons oogpunt draait BIM om het beheren van ontwerpopties, het integreren van ontwerp en specificaties, het vermijden van fouten en dus het besparen van tijd en geld voor alle stakeholders. Daarom ontwikkelde Mosa diverse oplossingen voor elke fase in het bouwproces: ontwerp, visualisatie, simulatie, documentatie en bouw.

De focus ligt voor elke service op de bruikbaarheid voor klanten. Mosa ondersteunt zijn klanten bij het voldoen aan de BIM-regels en -wetgeving in de verschillende landen. De fabrikant stelt productinformatie beschikbaar voor CAD-bestanden en BIM-objecten. Deze informatie kan in alle softwaretoepassingen worden gebruikt en is zowel beschikbaar voor tegeloppervlakken als voor losse tegels. Mosa waarborgt een eenvoudige toegang tot deze gegevens door ze te publiceren op zowel www.mosa.com als op externe portals zoals BIMobject of 3D Warehouse.

Onder de loep: de Mosa Pattern Generator
De Mosa Pattern Generator is een van de opties voor digitale modellering van Mosa voor CAD en BIM. Met deze tool kunnen architecten en ontwerpers ontwerpen van tegeloppervlakken direct naar hun specifieke software (zoals Vectorworks, Revit of SketchUp) exporteren. Visuele en technische informatie wordt automatisch naar het eigen softwarepakket van de gebruiker overgedragen.

Ontwerpen met de Mosa Pattern Generator heeft verschillende voordelen: het proces verloopt eenvoudiger en sneller, de gebruiker heeft altijd de juiste gegevens bij de hand en dit alles resulteert uiteindelijk in lagere kosten.

Lees de BIM-whitepaper voor meer informatie over hoe Mosa zijn verantwoordelijkheid neemt als fabrikant en welke services we bieden. 

BIM
BIM