101894202_m.jpg
Blog/Digitalisering van de bouwsector: Bouw Informatie Modellering (BIM)
Reading time 4 min

Digitalisering van de bouwsector: Bouw Informatie Modellering (BIM)


Digitalisering is zonder twijfel een van de megatrends van vandaag. Het is doorgedrongen tot elk aspect van ons leven. Maar hoe ver is de digitalisering in de bouw gevorderd? Wat is de impact van Bouw Informatie Modellering (BIM)? In dit blog leggen we precies uit hoe het zit.

De status van digitalisering binnen de bouwsector
Digitalisering betekent voor veel sectoren een ontwikkeling of verstoring van de werkwijze. Maar wat is de status van digitalisering in de bouwsector? Het internationale adviesbureau McKinsey nam dit onderwerp onder de loep.

Een van de conclusies: de bouwsector behoort tot de minst gedigitaliseerde sectoren, vergeleken met andere zoals de auto-industrie. Wat betekent dat in de praktijk? Van alle bouwprojecten loopt 20 procent vertraging op, bij 80 procent wordt het budget overschreden.

Het komt erop neer dat wanneer het niet mogelijk is het oorspronkelijke plan te volgen, het voor iedereen in elke fase van een bouwproject veel lastiger wordt om zijn werk te doen. Afwijken van het oorspronkelijke plan heeft zelfs gevolgen voor latere projecten, omdat middelen vanwege mogelijke vertragingen opnieuw ingepland moeten worden.

Digitale transformatie van de bouwsector: hoogste tijd
 Het komt erop neer dat wanneer het niet mogelijk is het oorspronkelijke plan te volgen, het voor iedereen in elke fase van een bouwproject veel lastiger wordt om zijn werk te doen. Afwijken van het oorspronkelijke plan heeft zelfs gevolgen voor latere projecten, omdat middelen vanwege mogelijke vertragingen opnieuw ingepland moeten worden.

Deze analyse, en het feit dat de arbeidsproductiviteit van de bouwsector de afgelopen decennia niet is gestegen, laat duidelijk zien dat de bouwsector klaar is voor verandering — en dat digitalisering daarin een drijvende kracht kan zijn.

De behoefte aan informatie staat daarbij centraal. In elke fase van een bouwproces is er namelijk behoefte aan het uitwisselen van informatie tussen de betrokken partijen. Dat begint in de ontwerpfase, gevolgd door de planningsfase, bouwfase en onderhoudsfase.
Als een project binnen de geplande termijn en het vastgestelde budget moet worden afgerond, zijn snelheid en nauwkeurigheid van cruciaal belang. Binnen deze context betekent digitalisering het aanleveren van betrouwbare digitale informatie die voor iedereen overal en altijd beschikbaar is.

Technisch gezien is dit tegenwoordig allemaal mogelijk: ook voor digitalisering van de bouwindustrie zijn cloudoplossingen, apps en softwareplatforms beschikbaar. Er is een reeks aanjagers die deze digitalisering mogelijk kunnen maken: technologiegebruik, vastlegging van informatie in een model, digitale samenwerking — en één enkele authentieke bron om de betrouwbaarheid van alle gegevens te garanderen.

BIM als oplossing 
BIM lijkt het antwoord te zijn op de huidige behoeften van de bouwsector. Het basisidee van BIM is het creëren van een keten van processen die worden bepaald door samenwerking en efficiëntie. Met BIM is het mogelijk een gebouw volledig digitaal te ontwerpen.

Dit betekent ook dat alle relevante informatie wordt vastgelegd in het BIM-model. Behalve afmetingen, producten en materialen kan een BIM-model informatie bevatten over bijvoorbeeld specifieke kenmerken van materialen, ook over de impact van hun gebruik op het bouwproces en wat dat betekent voor de volgende stappen in het bouwproces.

Deze gegevens worden in een cloudproject gedeeld tussen alle betrokken partijen, en dat heeft meerdere voordelen. Allereerst heeft iedereen direct toegang tot informatie uit de eerste hand. Door wijzigingen door te voeren in het BIM-model is er altijd één enkele authentieke bron, zodat er geen discussie is over de meest recente, correcte versie.

Kritieke aspecten binnen het bouwproces kunnen digitaal gesimuleerd worden, en dat bespaart tijd, geld en materialen. Verder daalt het risico op fouten op de bouwlocatie omdat mogelijke foutbronnen al zichtbaar zijn in het model.

Fabrikanten van bouwproducten spelen een essentiële rol in BIM-processen: ze worden in een zeer vroege fase betrokken bij het proces. Daarom wordt van hen gevraagd om hun producten digitaal beschikbaar te stellen en BIM-gereed te maken. Andere partijen kunnen dan het digitale product als een geïntegreerd onderdeel van hun gebouwmodellen gebruiken. Dat betekent ook dat fabrikanten een belangrijke rol kunnen spelen in het verder ontwikkelen van BIM. Ze kunnen actief bijdragen aan het standaardiseren en stroomlijnen van bestaande oplossingen, informatie delen en samenwerking tussen de betrokken partijen ondersteunen.

Als u meer wilt weten over de relevantie van BIM, de relatie tussen BIM en CAD en de rol die fabrikanten spelen, lees dan onze whitepaper over digitalisering in de bouwsector met BIM. 

BIM
BIM