Week%2049_foto%201_blog%208_duurzaamheid-2.jpg.jpg
Blog/Drie redenen waarom keurmerken voor duurzaam bouwen de norm worden
Reading time 3 min

Drie redenen waarom keurmerken voor duurzaam bouwen de norm worden


Vroeger was energiebesparing de belangrijkste drijvende kracht achter duurzaam bouwen. Tegenwoordig zijn energiezuinige kenmerken echter geen innovatieve manier meer waarop gebouwen zich onderscheiden. Hoewel energiebesparing nog steeds een voornaam aspect van duurzaam bouwen is, spelen inmiddels ook andere factoren een rol. In deze blog gaan we nader in op drie aanvullende factoren die het gebruik van duurzame ontwerpen in bouwprojecten stimuleren.

1. Een gezonde werk- en leefomgeving 
Omgevingen met een prettige temperatuur en een goede luchtkwaliteit dragen bij aan het welzijn van de aanwezigen, of het nu om werknemers of bewoners gaat. Als het werkplekken betreft, zal de productiviteit van werknemers aanzienlijk toenemen. Hun productiviteit stijgt bijvoorbeeld met 2 procent als de temperatuur wordt verlaagd van 26°C naar 25°C. Deze stijging in productiviteit geldt niet alleen voor de gemiddelde hoeveelheid geleverd werk, maar ook voor de kwaliteit van het werk — dat is grote winst en een belangrijk voordeel voor werkgevers.

Een interessante vergelijking: personeelskosten zijn goed voor 75 procent van de totale operationele kosten, terwijl huisvestingskosten slechts 2 procent van de totale operationele kosten uitmaken. Dit betekent dat bij een productiviteitsstijging van 1 procent de huisvestingskosten met 50 procent kunnen toenemen zonder dat de totale operationele kosten omhoog gaan. Het lijkt ons duidelijk dat dit aantrekkelijke getallen zijn voor investeerders en werkgevers.

2. Flexibiliteit van de functionaliteit van het gebouw 
Groene gebouwen worden vandaag de dag op een flexibele wijze ontworpen en gebouwd. Dit betekent dat ze kunnen worden herbestemd — of zelfs ontmanteld — zonder verlies van materiaal. Wij noemen dit ontworpen voor hergebruik. In het geval van ontmanteling kunnen afgebroken duurzame bouwmaterialen worden hergebruikt in andere bouwprojecten. Dit draagt bij aan het niveau van duurzaam bouwen dat een leefbare toekomst veiligstelt voor toekomstige generaties. Dit zorgen voor het ontbreken van afval — door het hergebruik van afgedankte materialen — is exact de filosofie achter Cradle to Cradle-design.

Tijdens zijn eerste levenscyclus kan een gebouw ook gemakkelijker een herbestemming krijgen (in plaats van meteen te worden afgebroken). Een flexibel ontwerp maakt dit mogelijk door het gebruik van uitwisselbare bouwcomponenten. Stelt u zich bijvoorbeeld eens kantoren voor die zónder een drastische herschikking van de bouwstructuren worden omgezet in studentenaccommodaties.

3. Financiële voordelen 
De financieringsvoorwaarden voor bouwprojecten zijn veel gunstiger wanneer duurzaam bouwen wordt overwogen, iets dat zeker de aandacht van investeerders zal trekken. Waarom zijn de financieringsvoorwaarden gunstiger? Omdat groene gebouwen duurzamer zijn, gemakkelijk kunnen worden herbestemd, een hogere levenslange waarde hebben en bijdragen aan duurzaamheid en milieubewustzijn in het algemeen.

Bovendien — en om precies dezelfde redenen — stelt duurzaam bouwen investeerders in staat om een hogere huur te vragen, langere huurtermijnen te hanteren en een hogere restwaarde over te houden van hun gebouwen.

Duurzaam bouwen wordt dus de norm, maar hoe regelen en controleren we het?
Zoals u hopelijk zult inzien, wordt duurzaam bouwen de norm voor bouwprojecten. Maar hoe bepalen we of een gebouw duurzaam is? Wat zijn de kenmerken en vereisten hiervoor, en wie beoordeelt of deze vereisten op de juiste wijze worden geïmplementeerd?

Het antwoord ligt in het bestaan van certificeringssystemen voor duurzaam bouwen. Die geven keurmerken af aan bouwprojecten die voldoen aan de eisen voor duurzaam bouwen. Een van de meest gezaghebbende certificeringssystemen voor duurzaam bouwen in Europa is de DGNB, die in Duitsland is gevestigd.

Om u nader te informeren over certificeringssystemen voor duurzaam bouwen en de keurmerken die zij uitreiken, hebben we een gedetailleerde whitepaper geschreven. In de whitepaper leest u over het belang en de toepassingen van keurmerken voor duurzaam bouwen. Download de gratis whitepaper hier.cta-NL-wp-greenlabels-NIEUW.jpg

 


 

DGNB
Week%2047_foto%202_blog%207_duurzaamheid-2.jpg