Week%2042_foto_1_blog_2_duurzaamheid_1176x800.jpg
Blog/Hoe krijgt u een keurmerk voor duurzaam bouwen?
Reading time 3 min

Hoe krijgt u een keurmerk voor duurzaam bouwen?


Met het toenemende milieubewustzijn komt het moment waarop we alleen nog bouwen met duurzame materialen steeds dichterbij. Dergelijke gebouwen komen in aanmerking voor een certificaat, een zogenoemd keurmerk voor de mate van duurzaam bouwen. Wereldwijd worden vele keurmerken gebruikt om aan te geven dat een gebouw duurzaam is. In deze blog behandelen we een van de belangrijkste Europese keurmerken, en hoe u eraan kunt komen.

Europese certificeringen voor duurzaam bouwen
De belangrijkste drie certificeringen in Europa zijn:

●   LEED (Leadership in Energy and Environmental Design);
●   BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method);
●   DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Wilt u meer weten over deze keurmerken voor duurzaam bouwen? Lees dan onze whitepaper over duurzaamheidskeurmerken.

In dit artikel gaan we met name in op het verkrijgen van een keurmerk van de DGNB, een prominent en gezaghebbend keurmerk in Europa. Het certificeringssysteem van de DGNB is gebaseerd op grensoverschrijdende normen die niet slechts verklaren dat een gebouw duurzaam is - het omvat ook een verklaring over hoe duurzaam een gebouw is.

Het DGNB certificeringssysteem voor duurzaamheid
Voor het verkrijgen van een DGNB duurzaamheidscertificaat voor een project, doorloopt de aanvrager een certificeringsproces. Tijdens dit proces is het optioneel een consultant in te zetten. Het inzetten van een auditor daarentegen is verplicht. Op de website van de DGNB staat hierover het volgende: "Op het certificeringsproces van de DGNB wordt te allen tijde toezicht gehouden door een auditor, die wordt aangesteld door de DGNB. De auditor heeft doorlopend contact met de aannemer, en de aannemer sluit een certificeringsovereenkomst met de DGNB. Er bestaat geen contractuele overeenkomst tussen de DGNB en de auditor, om de hoogst mogelijk mate van objectiviteit te garanderen."

Het is belangrijk om te weten dat een auditor ook kan functioneren als de aannemer van een project. Als de aannemer ook de auditor is, stelt deze een contract op met de DGNB. Als de aannemer niet ook de auditor is, stelt deze een contract op met de DGNB en de auditor. 

De criteria voor duurzaamheidscertificering van de DGNB
Voor het verkrijgen van een DGNB-certificaat wordt een gebouw geëvalueerd aan de hand van zes hoofdcriteria. Elk van deze hoofdcriteria draagt voor 22,5 procent bij aan de totaalscore, behalve de criteria technische kwaliteit, proceskwaliteit en locatiekwaliteit, die minder zwaar meetellen:

1. Ecologische kwaliteit: 22,5%
2. Economische kwaliteit: 22,5%
3. Sociaal-culturele kwaliteit: 22,5%
4. Technische kwaliteit: 15%
5. Proceskwaliteit: 12,5%
6. Locatiekwaliteit: 5%

Voor de accreditatie van duurzaamheidscertificaten maakt de DGNB onderscheid tussen losse gebouwen, blokken en gebouwen die in gebruik zijn. Binnen elk van de hoofdcriteria worden er specifiekere profielen gehanteerd voor elk gebouwtype. Een overzicht van de criteria voor losse gebouwen en blokken vindt u in deze whitepaper.

DGNB-keurmerkniveaus voor duurzaam bouwen
De DGNB heeft verschillende niveaus met keurmerken voor duurzaam bouwen, die zijn geaccrediteerd op basis van de hoofdcriteria voor certificering: 

●   Bronze
●   Silver
●   Gold
●   Platinum
●   Diamond

Daarbij is het interessant om te vermelden dat het niveau Diamond sinds 2017 bestaat. Dit niveau is een erkenning voor gebouwen met de certificering Gold en Platinum die ook een uitstekende architectonische kwaliteit hebben. Dit wordt geëvalueerd door een onafhankelijk comité. Meer informatie over de verschillende niveaus van de DGNB-certificering vindt u in deze whitepaper over keurmerken voor duurzaam bouwen.

Een duurzaamheidscertificering van de DGNB aanvragen 
Een DGNB-keurmerk voor duurzaam bouwen kan worden aangevraagd via de website van de DGNB. U kunt een project hier registreren. Wilt u meer informatie over de keurmerken voor duurzaam bouwen en welk profijt architecten en architectenbureaus daarvan hebben? Lees dan onze nieuwe whitepaper over het onderwerp. Download uw gratis exemplaar hier.cta-NL-wp-greenlabels-NIEUW.jpg


 

DGNB
NL%20figuur%202.jpg