C2C-campagne-header.jpg
Blog/Vijf manieren waarop Cradle to Cradle Certified® GOLD-producten betere duurzame gebouwen mogelijk maken
Reading time 6 min

Vijf manieren waarop Cradle to Cradle Certified® GOLD-producten betere duurzame gebouwen mogelijk maken

Bij Mosa willen we onze wereld laten bloeien door producten te maken die een positieve impact hebben op mens en planeet. En aangezien de vraag naar bouwruimte de pan uit rijst, is ons doel nog nooit zo urgent geweest.

Elk jaar groeit de 250 miljard m2 bouwruimte in de wereld met ongeveer 5,5 miljard m2. De bouwsector is vandaag de dag wereldwijd verantwoordelijk voor 36% van het totale energieverbruik en voor 39% van de energie-gerelateerde CO2-uitstoot. Onze wereld kan niet voortbestaan als we de ruimtes die we nodig hebben, blijven ontwerpen en bouwen zoals we nu doen.


Ontwerpen zonder compromissen

Gezonde, circulaire materialen zijn een krachtige manier om de impact van onze bebouwde omgeving snel positief te transformeren voor onze wereld. Meer dan tien jaar geleden voerde Mosa de Cradle to Cradle-principes in om precies dat te doen: mensen in staat stellen om te ontwerpen, te bouwen, te leven en te werken in ruimtes die hun welzijn en dat van onze planeet ondersteunen.

Vandaag de dag heeft 99% van onze keramische tegelproducten Cradle to Cradle Certified Gold bereikt – een van de strengste certificeringsniveaus. Wanneer u kiest voor Cradle to Cradle Certified Gold-tegels van Mosa, kiest u voor producten die gemaakt zijn om een positieve impact te hebben op mens en planeet. Met andere woorden, u kiest voor producten die even duurzaam als mooi zijn.

Cradle to Cradle Certified is gebaseerd op de Cradle to Cradle Certified Product Standard en is een onafhankelijk geverifieerde, externe productduurzaamheidscertificering die wordt gebruikt om de veiligheid, circulariteit en verantwoordelijkheid van een bepaald product te beoordelen.

C2C-campagne-7.jpg
Duurzame ruimtes bouwen met duurzame materialen

Cradle to Cradle Certified Gold-producten voldoen aan enkele van de strengste wetenschappelijk onderbouwde eisen ter wereld voor materiaalgezondheid, materiaalhergebruik, gebruik van hernieuwbare energie en koolstof, watermanagement en sociale rechtvaardigheid.

Mosa-tegels hebben een prestatiebeoordeling op Gold-niveau behaald in alle vijf de certificeringscategorieën, wat betekent dat ze gemaakt zijn om u te helpen een scala aan ontwerpdoelstellingen voor gezonde, circulaire, duurzame gebouwen te realiseren zonder afbreuk te doen aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, van standaarden voor duurzaam bouwen tot volledig circulaire ruimtes.

Lees hier vijf manieren waarop Cradle to Cradle Certified Gold-producten uw volgende project ten goede kunnen komen.

C2C campagne_NL_3.jpg
1 Materialen die geen gevaar vormen voor het welzijn

Klei en zand, die van nature in overvloed aanwezig zijn, zijn de belangrijkste grondstoffen die voor Mosa-tegels worden gebruikt. Ongeveer 85% van deze materialen wordt binnen een straal van 200 km van onze fabriek in Maastricht gewonnen. Mosa-tegels zijn niet alleen vrij van vluchtige organische stoffen, bevatten geen ingrediënten van de Rode Lijst en zijn anti-allergeen, maar hebben ook een Cradle to Cradle Certified-beoordeling op Gold-niveau voor materiaalgezondheid. Om een beoordeling op Gold-niveau voor materiaalgezondheid te bereiken, werd een volledige inventaris van elke chemische stof die in onze tegels wordt gebruikt, gescreend aan de hand van toonaangevende wereldwijde lijsten voor problematische chemische stoffen. De chemische stoffen werden vervolgens beoordeeld aan de hand van 21 punten met betrekking tot de effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, om te garanderen dat ze veilig zijn voor mens en planeet.

2 Ontwerp dat afvalvrije systemen – en ruimtes – mogelijk maakt

Producten ontwerpen en maken die voldoen aan Cradle to Cradle Certified Gold-prestatiestandaarden betekent producten maken die het concept van afval in alle fasen van de levenscyclus van het product elimineren. Voor Mosa betekent dit dat onze tegels worden ontworpen met demontage in gedachten, zodat ze aan het eind van hun gebruiksduur kunnen worden verwijderd uit hun omgeving en kunnen worden teruggenomen voor hergebruik in de productie van nieuwe bouwmaterialen. Het betekent ook de ontwikkeling van systemen om afvalvrije ruimtes te ondersteunen. Daarom is Mosa momenteel bezig met een pilot van het Mosa Take Back-programma, een project dat is opgezet om snijafval (offcuts) van bouwplaatsen terug te nemen voor gebruik in de productie van nieuwe Mosa-tegels: de volgende stap in het realiseren van circulaire ruimtes – en een circulaire wereld.

C2C campagne_NL_7.jpg
C2C campagne_NL_11.jpg
3 Producten gemaakt met het oog op schone lucht en klimaatbescherming

Cradle to Cradle-certificering op Gold-niveau vereist een totale verrekening van de opgenomen uitstoot van broeikasgassen die verband houden met het gecertificeerde product. Daarnaast moet een percentage van deze uitstoot worden gecompenseerd. Naast het optimaliseren van onze productieprocessen om de uitstoot van fijne stofdeeltjes en CO2 te verminderen, verkrijgt Mosa voor het grootste deel van onze productie alle elektrische energie van leveranciers van Europese windenergie. Daarnaast hergebruiken we overtollige warmte van het productieproces elders in onze activiteiten. De volgende stap is de uitdaging aangaan hoe we de zeer hoge temperaturen die nodig zijn voor onze ovens kunnen bereiken door energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken.

4 Mensen die prioriteit geven aan mensen (en aan onze planeet)

Mosa gelooft dat goed doen voor onze planeet begint met goed doen voor mensen. In lijn met ons streven om producten en ruimtes te creëren met een positieve impact op mens en planeet, zijn onze Cradle to Cradle Certified Gold-producten onafhankelijk geverifieerd met betrekking tot maatschappelijk verantwoorde en eerlijke bedrijfspraktijken.

C2C campagne_NL_15.jpg
C2C campagne_NL_20.jpg
5 De bouwsteen van duurzamere gebouwen

Standaarden voor duurzaam bouwen ondersteunen het ontwerp en de bouw van duurzame gebouwen en steden door waardevolle richtlijnen te bieden voor fabrikanten, ontwerpers, ontwikkelaars en eigenaars van gebouwen. De meeste standaarden voor duurzaam bouwen zijn land- of regiospecifiek, met als gemeenschappelijke visie het mogelijk maken van gebouwen die veilig en circulair zijn en gemaakt zijn voor een positieve impact op mens en milieu.

Wereldwijd erkende productduurzaamheidscertificeringen, zoals Cradle to Cradle Certified, kunnen helpen garanderen dat de producten die in een bouwproject worden gebruikt, zelf veilig en circulair zijn en gemaakt zijn voor een positieve impact. Cradle to Cradle-productcertificering op Gold-niveau voegt waarde toe aan een breed scala aan green building labels, waaronder:

LEED en WELL
Cradle to Cradle Certified Gold-producten worden momenteel erkend door de LEED- en WELL-bouwprogramma's. Naast hun bijdrage aan alle LEED-punten die op Silver-niveau worden erkend, dragen Cradle to Cradle Certified Gold-producten ook bij aan het LEED-pilotpunt voor Circulaire Producten, Ontworpen voor Circulariteit en aan het pilotpunt voor Sociale Gelijkheid met de Toeleveringsketen (Optie 1).

AIA Architecture & Design Materials Pledge
Met Cradle to Cradle Certified-producten kunnen architecten en ontwerpers ook de AIA (American Institute of Architects) Architecture & Design Materials Pledge naleven om de gezondheid van mensen, gezonde ecosystemen, het klimaat, een circulaire economie en sociale gezondheid en rechtvaardigheid te ondersteunen.

BREAMM, DGNB en GREENSTAR
Er wordt gewerkt aan de officiële erkenning van Cradle to Cradle Certified-producten door de BREEAM-, DGNB- en Green Star-standaarden.

LCA's, EPD's + C2C Certified: een win-winscenario

De impact van een product gedurende zijn levenscyclus op mens en milieu kan worden gemeten door middel van een Lifecycle Assessment (LCA). Deze LCA-gegevens, die worden uitgevoerd volgens internationale standaarden en geverifieerd door onafhankelijke externe partijen, worden vaak gevisualiseerd of gedeeld via een Environmental Product Declaration (EPD).

De verbeteringen die Mosa heeft aangebracht in onze producten en processen om Cradle to Cradle Certified te worden, hebben bijgedragen aan het vergroten van de positieve impact van onze producten op het milieu – zoals gemeten door onze hogere LCA-scores.

Dit betekent dat een Cradle to Cradle-certificaat een product kan helpen rechtstreeks bij te dragen aan een standaard voor duurzaam bouwen en dat het proces van specifiekere en gedetailleerdere gegevens uit een LCA en/of EPD een Cradle to Cradle Certified-product kan helpen nog meer punten bij te dragen aan de totaalscore voor duurzaam bouwen.

Om ervoor te zorgen dat we de juiste gegevens op de meest toegankelijke manier verstrekken, publiceert Mosa onze LCA- en EPD-gegevens in externe databases voor duurzame producten, zoals mindful MATERIALS, HPD's, DECLARE en de Nationale Milieu Database. Ga voor meer informatie en om de volledige lijst met databases te bekijken naar mosa.com.

De verbeteringen die we hebben doorgevoerd om Cradle to Cradle Certified te worden, hebben bijgedragen aan een verbeterde positieve impact van onze producten op het milieu, wat wordt gemeten door onze hogere LCA-scores en gevisualiseerd door onze Environmental Product Declaration (EPD). Wilt u meer weten over de impact van onze tegels gedurende hun levensduur en meer ontdekken over hun milieuprofiel?

> Download dan hier onze EPD