foto_1_blog_duurzaamheid_v2.jpg
Blog/Waarom keurmerken voor duurzaam bouwen belangrijk zijn voor architecten
Reading time 3 min

Waarom keurmerken voor duurzaam bouwen belangrijk zijn voor architecten


Naar verwachting wordt er in de nabije toekomt alleen nog gebouwd met duurzame materialen. Dit groene bouwen is noodzakelijk als we de wereld leefbaar willen houden voor toekomstige generaties. Vanuit die gedachte zetten steeds meer architecten, aannemers en fabrikanten zich in voor duurzame ontwerpen en het werken op een duurzame manier. Voor architecten en aannemers is het verkrijgen van een duurzaamheidskeurmerk voor hun gebouwen een uitgelezen manier om hun inzet voor duurzaam bouwen aan te tonen. In deze blogpost vertellen we waarom deze groene keurmerken zo interessant zijn voor architecten.

Het belang van groene keurmerken voor architecten
Waarom zijn keurmerken voor duurzaam bouwen zo belangrijk voor architecten? Naast de voor de hand liggende milieuvoordelen zien wij hier twee redenen voor:

Het belang voor klanten en investeerders
Het belang van keurmerken voor duurzaam bouwen voor architecten is rechtstreeks gekoppeld aan de belangen van klanten en investeerders bij de certificering van groene gebouwen.

Met zo'n certificaat kunnen zij de kwaliteit en waarde, en daarmee de concurrentiepositie, van een nieuw gebouw van tevoren vaststellen. Klanten en investeerders zullen ook steeds vaker eisen dat gebouwen duurzaam zijn, omdat de kosten voor onderhoud en gebruik lager zijn. Duurzaamheid is bovendien goed voor de marktwaarde van het onroerend goed.

Naast het positieve imago van de eigenaars en gebruikers van zo'n pand, is een groen gebouw ook een gezondere plek om te werken, wat een bedrijf aanzienlijke financiële voordelen biedt. Een werkomgeving met de juiste temperatuur, goede luchtkwaliteit en de aanwezigheid van groen heeft een positief effect op het welzijn en de productiviteit van werknemers.

Die productiviteit stijgt bijvoorbeeld met 2 procent als de temperatuur wordt verlaagd van 26°C naar 25°C. En de stijging geldt niet alleen voor de hoeveelheid geleverd werk, maar ook voor de kwaliteit van het werk. Dat is een aanzienlijke winst. Een hogere productiviteit is ook beter voor de kosten:

Bij het zoeken naar kantoorruimte wordt normaal gesproken gekeken naar de huisvestingskosten, dus de initiële investering en de maandelijkse huur. Maar deze huisvestingskosten zijn maar 2 procent van de totale operationele kosten, terwijl de personeelskosten 75 procent van die kosten voor hun rekening nemen. Een voorbeeld om het verschil te illustreren: bij een productiviteitsstijging van 1 procent kunnen de huisvestingskosten met 50 procent toenemen, zonder dat de totale operationele kosten omhoog gaan.

Als een gebouw is ontworpen voor het faciliteren van (een geleidelijke overgang naar) gunstige arbeidsomstandigheden, draagt dat direct bij aan de bedrijfsresultaten; een belangrijke variabele voor klanten die een nieuw pand willen betrekken en de totale kosten zo laag mogelijk willen houden. Daarnaast is dit type gebouw belangrijk voor investeerders die op zoek zijn naar huurders, omdat de marktwaarde van het onroerend goed stijgt en daarmee de rente die de investeerders kunnen vragen.

Een effectieve manier om ontwerp- en productkeuzen te verantwoorden
Duurzame bouw biedt architecten een manier om hun keuzen op het gebied van ontwerp en producten te rechtvaardigen. Het is niet gemakkelijk om een aannemer ervan te overtuigen dat hij een ontwerp exact moet uitvoeren met de voorgeschreven materialen, maar het feit dat hij daarmee werkt aan het verkrijgen van een keurmerk voor duurzaam bouwen, is een sterk argument. De meeste aannemers zullen inmiddels al te maken hebben gehad met voorwaarden op het gebied van duurzaamheid die worden gesteld door klanten of eigenaars, dus het is hun eigen belang om over de noodzakelijke keurmerken te beschikken.

Conclusie
Architecten hebben veel profijt van investeringen in groene bouw. Het meest in het oog springende voordeel is dat ze inspringen op de commerciële interesses van hun klanten en daarmee hun professionaliteit en toegevoegde waarde laten zien.

Maar architecten die verstand hebben van groene gebouwen en duurzaamheidskeurmerken zullen verder kunnen kijken en begrijpen waarom duurzaamheid een belangrijk en waardevol onderwerp is in hun vakgebied. Bovendien is het effectief kunnen verantwoorden van ontwerp- en productkeuzen een flinke toegevoegde waarde.

Wilt u meer informatie over keurmerken voor duurzaam bouwen? Lees dan onze whitepaper over het onderwerp. Download uw gratis exemplaar hier.

cache2455_3188_16259_Jesolo-Lido-Pool-Villa-Lido-Venice-03.JPG_d4af56b2396df0d2e6c16a3142f4de59-588x400.jpg
foto_2_blog_duurzaamheid.jpg